Halörs Båt & Fritidsfiskareförening bildades den 20 juni 1976 men namnändrades 1993 till Halörs Fritidsfiskareförening. Medlemsantalet ökade successivt från 1976 och behovet av en större plats ökade och i en skrivelse till Vellinge kommun önskades utrymme för uppställning av fiskebodar, uppläggningsplats för småbåtar samt torkplats för näten. 

Vi föreslog den gamla soptippen (där vikingabyn ligger idag) som lämplig plats. Kommunen svarade att föreslagna området inte var färdigplanerat och att topografin inte lämpade sig för uppställning av bodar. Diskussioner pågick sedan i 15 år mellan kommunen och föreningen och när sträckningen av väg 100 var klar blev det meningsfullt att gå vidare. 

1992 kom ett nyttjanderättsavtal till stånd mellan kommunen och föreningen om att arrendera det nuvarande markområdet. Intresset för ytterligare bodar, var stort och området mellan trädraden och tillfartsvägen fylldes ut med schaktmassor på föreningens bekostnad. Därmed kunde ytterligare några bodar placeras ut. 

Avtalet anger bl.a att takens form på de bodar som ligger mot vägen, skall vara enhetlig. För samtliga bodar gäller, att kulören på dessa skall vara enligt en färgskala fastställd av plankontoret. Vellinge kommuns stadsbildspris för 1993 tilldelades föreningen och juryns motivering var:
”Med enkla medel och med stor entusiasm har föreningen genomfört en uppryckning av området efter det avtal som slutits med kommunen. Landskapsbilden har fått ett blickfång vid infarten till Höllviken. Området har blivit en samlingspunkt med både estetiska och sociala kvaliteter”.
Den utnämningen är vi stolta över. 

Vi medlemmar har som gemensamt intresse fisket för husbehov. Vi trivs här på området, och i våra hoddor och inte minst, vi har ett mycket gott kamratskap. Bland våra gemensamma aktiviteter kan nämnas Majbål med stor anslutning från medlemmarnas familjer, men även många andra kommuninvånare . 

Vid Horngäddans ankomst i april-maj ordnas en fisketävling och senare ”Horngäddans dag”, ett knytkalas med nyrökta horngäddor. Bryggan, beredningsplatsen, rökungnen och grillplatsen tillhör föreningen. 

Skrivet av Hans Thorlid

 

Styrelsen


 

Styrelsen 2023 i Halörs Fritidsfiskare Förening består av:

Ordförande

Gert Persson, 0736-24 29 89

Ledamot

Bengt Andersson, 0739-920845

Suppleant

Peter Bruun 0709-849445

Kassör

Jerry Andersson, 0706-29 50 08

Ledamot

Roland Nilsson 0705-212349

Sekreterare o vice ordf.

Marie Bruun, 0705-5277309

Suppleant

Bo Levin 0721-511833

 

 


Protokoll och Dokument


Bryggans sponsorer

Vi vill tacka alla våra sponsorer för ert stöd till vår brygga i Halör.
Stort tack till er alla.

Johanna o Joakim Vilén

Philip o Pontus Linde

Forsbergs Optik Trelleborg

Gun o Lasse Räng Sand

Ludde

Sebastian o Jonathan

Hansson Videla

Länsman

Kassören

Maggan o Per

Anki o Peter Nyborg

Leif Trulsson

Svea Algot Alva

Nicole o Dalton

Yngstrands

Mats o Lena Forsberg

Hans o Lena Wemmenbro

Siw o Lennart Blomgren

Amanda o Julia o Alexander

Samuel Blomgren

Sonja o Egon Fältman

Dorothea Lindholm

Barnbarnen hodda 16

Britt Marie Henriksson

Axel o Johanna o Kristoffer

Optimera Proffs

Marion o Matthias

Annette o Ylva

Anders Olsson

Majken o Olle Windahl

Bertil S Nilsson skulptör

Marnes grill

Lennart Thulin med fam

Promonord AB

Gert o Jonny

Tommy o Marianne

Lena Ferne Magnusson

Fotstationen på Näset

Anders Mårtensson

Anita o Bengt Andersson

Fam S Frick

Video Janne

A-C Kjörning

Vincent o Carl Vitlock

Ann-Sofie o Tommy C

Gull Britt o Lennart

Rozanna

T.M-A Assarsson

Bengt Anderssons Bilservice

Fam Helander

Kalle Jeppsson

BRF Havet

SM Bilverkstad

Till min duva

Rolf Murare

Anette o Mats Anestam

Vicky Anestam

Ronnie Jönsson

Lars Rantzow

Björviken

Filip o Hugo o Ebba

Sylvia o Bert Persson

Bengtssons fisk Simrishamn

Mette . Siv . Börje Wandholt

Alm

Ingalill Gert Ericsson

Karin o Ygnve Lidefelt

Lennart Wiberg

Mats o Karin

M Björk

Ebba

Lars Olin ledamot 19-22

Puffe

Gunnel o Lars Magnusson

Åke Axelsson

Stenehov

Karin o Yngve Lidefelt

Eva o Hans bräda

Klas o Asbjörn

Leif Larsson

Svedala gräv

Jan Jerlebrink

Margareta o Tommy Dalaro

Bo o Kerstin Andersson Ek

Ture Fast och barn

Jens Persson

Bengt o Gunilla

Bussa Bengt

Hanna o Filippa Krisby

Vivian o Bert Espersson

Barbro Jönsson

Sigve o Gurli Svensson

Anita o Ingmar

Rosa o Harry Andersson

Bertil Sövgren

Lisbeth o Bengt Skogh

Eric Tham

Kerstin o Hasse

Hodda 7

Bengt o Britt Olsson

Mona o John-Erik Dahl

El o Datainstallatören AB

Nellie Rosdahl

Christine o Jocke Bengtsson

Hammartorps gård

Mats o Herine

Bengt Ohlsson

Lotta o Micke Nanheden

Britta o Robin Pattenden

Murre med fam

Farmor o Farfar

Trelleborgs Byggplåt

Storfiskaren Friberg

Ierne Nordström

Lena o Leif Wendt

Bupoll

Mc Bett

Lisa Salong Lanette

Advokat Kersti Ingmar

Wynn´s

Elisabeth Hellmo

BRF Strandrosen

Trelleborgs Byggplåt

Anne o Ingemar

Budakuten i Malmö AB

Robert Jönsson

Gåsen kontorsservice

Monica o Bo Forsberg

Bil Elektra

Hodda 18

Rowini Golv

Kette o Sven Ingvar

Trelleborgs Byggplåt

SPF Ljungens seniorer

Lennart Möllerstedt

Schott o Källkvist

SPF Näsets veteraner

Fam Hans Thorlid

Bianca o Walther

Fam Bo Ekegren

Anette o Thomas

Fredrik, Malin, Martin

Marianne o Lars Persson

Victoria

Robban Kassör 2010-2022

Rydberg Nilsson

Ystad Bilcenter

Malins bräda

Oscar Wallander

Fiskehodda nr 11

Stina Fridell

Berit o Bertil

Bertil Björö

Sameh o Pia Egyptson

Jonte

Inga Ekegren

Kenny o Sandra med fam

Lars Fridell

Fiskehodda nr 6

Lucas Nanheden

Rakel o Miranda

Kerstin Fridell

Filippa

Höjers bräda

Henry Olofsson

J C Ljungblad

Eva o Leif Rosdahl

Tuttan

Jesper o Therese o Frida

Gert o Jacquline

Rowini Golv

Leif Magnusson

Klara

Hanna o Björn Adler

Conny Kjellsson

Gun Britt o Roland Sandell

B / L Hasselgren

Linus o Ninna Hansson

Sofie Persson

Fam Kronsell Hult

Trelleborgs Byggplåt

Bil Elektra

Ljungklockan

West

Gun Hansson

Näsets Bygg

Familjen Ribbing

Eva o Arne Nilsson

Lions Club Glostrup

Lions Club Reng Höllviken

”Klippday”

Fridell Screen

Astrid o Frans

Ica Toppen

Höllviksblomman

Fam Meynert

Cassandra o Peter Windahl

Areco

Molly Vilen

Lars o Eva W

Höllviksblomman

Haldis o Lennart Möller

Bounty

Preem Höllviken

Bengt Frick

Forsbergs Optik Trelleborg

Görans Mek AB

Coop Höllviken

Lykke o Albin

Ala Rehab o Gym

Lions Club Reng Höllviken

Trellegräv

(3) Screen Tryck

Bo Ekegren x 4

Börje Murmark

Filippa

Höllvikens Kött o Grill

Ulf Nannsjö

Vellinge Kommun

Lasse och Annika